Confidențialitatea datelor personale
S.C. Miharal Services S.R.L. este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 0001354.
Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. Miharal Services S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

1. Colectăm informații despre dumneavoastră:
1.1 Când ni le furnizați direct:
Sunt cerute datele dumneavoastră personale pentru pentru plasarea unei comenzi, atunci când solicitați angajarea la noi, atunci când ne contactați prin telefon/ sms/ Facebook, prin e-mail sau postări în mediile de socializare.
1.2 Când ne sunt furnizate indirect:
Informațiile dvs. pot fi distribuite către noi de către servicii ce au deja acces la datele dumneavoastră (de exemplu Facebook).
1.3 Când vizitați site-ul nostru:
Utilizăm cookie-uri pentru a vă identifica atunci când vizitați site-ul nostru și pentru a ne permite să vă personalizăm experiența online (de exemplu detaliile dumneavoastră de conectare).
Miharal Services S.R.L. respectăm decizia celor ce doresc să se dezaboneze, nu cumpără și nu vinde adrese de email.

2. Ce date colectăm:
Vom colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:
2.1. Nume și prenume, număr de telefon, adresa de livrare și adresa de mail.
Cu toate acestea, putem solicita alte informații acolo unde este cazul, și doar dacă este relevant.
2.2 Efectuăm procesarea unor informații personale sensibile?
Legea aplicabilă recunoaște anumite categorii de informații personale ca fiind sensibile și, prin urmare, necesită mai multă protecție, inclusiv informații privind starea de sănătate, orientarea sexuală, etnie sau opinii politice. În cazuri limitate, în viitor, există posibilitatea să ajungem să colectăm date personale delicate despre dumneavoastră. Vom colecta aceste date personale sensibile doar dacă există un motiv clar pentru a face acest lucru; și vom face acest lucru doar cu consimțământul dumneavoastră explicit.
2.3 Datele de card
Procesarea datelor de card se face exclusiv prin intermediul MobilPay. S.C. Miharal Services S.R.L. nu solicită și nu stochează detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

3. Datele personale, oricum ne sunt furnizate, vor fi utilizate în scopul operării cu succes a platformei inspirel.ro.
Putem folosi informațiile dumneavoastră personale pentru:
3.1. Pentru ducerea la bun sfârșit a contractului de vânzare-cumpărare în condiții de siguranță.
3.2. A vă trimite informații despre activitatea noastră (acest lucru nu se va realiza fără acordul dumneavoastră);
3.3. A vă oferi serviciile, produsele sau informațiile pe care le-ați solicitat;
3.4. Îmbunătățirea experienței de navigare, personalizând interacțiunea cu site-ul nostru;
3.5. A colecta plăți și a trimite chitanțe către dumneavoastră;
3.6. A realiza cercetări privind impactul campaniilor noastre;
3.7. A ne ocupa de întrebări și reclamații făcute de sau în legătură cu dumneavoastră, referitoare la site-ul web sau la Miharal Services în general;
3.8 Audit și/ sau administrarea conturilor noastre conform prevederilor legale și/ sau contractuale.

4. Analiza de date și audiențe
Putem folosi informațiile dumneavoastră personale pentru a efectua cercetări și analize de informații suplimentare din surse accesibile publicului (conform clauzei 2.1. de mai sus). Acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine realitățile socio-economice, interesele și preferințele dumneavoastră, pentru a ne îmbunătăți comunicările și/ sau interacțiunea cu dumneavoastră, pentru a vă asigura că produsele noastre sunt relevante și adecvate.
Facebook marketing
Putem folosi câteva dintre informațiile dumneavoastră personale pentru a folosi serviciile Facebook ce ne permit să afișăm anunțuri atât susținătorilor existenți cât și celor potențiali, atunci când vizitează Facebook. Datele dumneavoastră sunt trimise într-un format criptat care este șters de Facebook (a) dacă nu se potrivește cu un cont Facebook sau (b) după ce vă confirmă că sunteți titularul de cont înregistrat.
Pentru informații mai detaliate, consultați https://www.facebook.com/business/help/744354708981227 și politica privind datele Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php.
Google Analytics
Putem folosi câteva dintre informațiile dumneavoastră personale pentru a analiza performanța noastră digitală, de exemplu pentru a vedea cum poate fi îmbunătățit site-ul nostru web.
Pentru mai multe informații despre modul în care folosim informațiile dumneavoastră personale în legătură cu Google Analytics, consultați https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

5. Comunicații

Prin completarea datelor în oricare din formularele de creare cont sau trimiterea unei comenzi utilizatorul declară și acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date Miharal Services. Astfel, utilizatorul își dă acordul ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Miharal Services S.R.L.
În cazul în care ați oferit consimțământul adecvat, vă vom contacta pe oricare din căile disponibile, atunci când situația o impune. În cazul în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră poștală, vă vom putea contacta prin poștă sau servicii de curierat. Vă vom contacta prin telefon, sms, servicii de mesagerie online sau prin e-mail, pentru a vă informa despre statusul comenzii dumneavoastră sau despre produsele sau evenimentele pe care le considerăm de interes pentru dumneavoastră, sau despre activitatea noastră.

6. Datele persoanelor minore
Nu procesăm cu bună știință datele nici unei persoane sub vârsta de 18 ani. Dacă ajungem să descoperim că aveți sub 18 ani și informațiile personale sunt înregistrate de Miharal Services, vom șterge aceste informații.

7. Obligații legale
Vom dezvălui informațiile dumneavoastră organelor de anchetă sau instituțiilor responsabile de aplicarea legii, la cerere, numai atunci când sunt invocate obligațiile legale ale noastre.

8. Securitatea datelor personale și accesul la acestea
Ne străduim să asigurăm cele mai avansate soluții tehnice pentru a preveni pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la informațiile dvs. personale.
Informațiile dumneavoastră sunt accesibile numai de personal instruit și contractori necesari – firmele de curierat.
Rețineți că unele țări din afara UE sau SEE au un nivel mai scăzut de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv cerințe de securitate mai mici și mai puține drepturi pentru persoanele fizice. În operarea anumitor servicii online, putem transfera sau stoca date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră către o destinație din afara Spațiului Economic European. Dacă transferăm sau stocăm datele dumneavoastră personale în afara UE/ SEE, vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că destinatarul pune în aplicare măsurile necesare pentru a vă proteja datele personale.
În cazuri neprevăzute de această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, și doar dacă situația o va cere, vom împărtăși datele dumneavoastră personale doar în urma obținerii consimțământului dumneavoastră informat.

9. Drepturile utilizatorilor
Așa cum ne bazăm pe acordul dumneavoastră de a utiliza informațiile dumneavoastră personale, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. Aveți dreptul de a ne cere să nu mai folosim informațiile dumneavoastră personale sau să vă dezabonați din lista noastră de e-mailuri în orice moment. Eventualele solicitări ale dumneavoastră vor fi transmise către adresa contact@inspirel.ro, iar pentru dezabonare, urmați link-ul desemnat din fiecare mass-email trimis de Miharal Services/ inspirel.ro.

De asemenea, mai aveți următoarele drepturi:
9.1. Dreptul de a fi informat – aveți dreptul să vi se spună cum vor fi utilizate informațiile dumneavoastră personale. Această politică, precum și alte articole afișate pe site-ul nostru și în comunicările noastre, urmăresc să vă ofere o descriere clară și transparentă a modului în care pot fi utilizate informațiile dumneavoastră personale.
9.2. Dreptul de acces – ne puteți scrie pentru a cere confirmarea informațiilor pe care le deținem și pentru a solicita o copie a acestor informații. Vom procesa cererea dumneavoastră în maxim 30 de zile, cu condiția ca informațiile solicitate să se înscrie în categoria celor la care aveți acces și doar după ce v-am confirmat cu succes identitatea.
9.3. Dreptul de ștergere – ne puteți cere să vă ștergem informațiile personale din evidențele noastre.
9.4. Dreptul la rectificare – dacă credeți că înregistrările noastre privind informațiile dumneavoastră personale sunt inexacte, aveți dreptul să cereți ca aceste înregistrări să fie actualizate.
9.5. Dreptul de a restricționa procesarea – aveți dreptul să cereți ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricționată dacă există motive de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora.
9.6. Dreptul la transferabilitatea datelor – vă vom pune la dispoziție, în măsura cerută de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) informațiile dumneavoastră personale obținute sub consimțământul dumneavoastră informat, într-un format care poate fi citit de mașină.

10. Prelucrarea legală a datelor cu caracter personal
10.1. Suntem obligați să avem unul sau mai multe motive legale pentru a procesa informațiile dumneavoastră personale:
10.1.1 Informațiile personale sunt prelucrate pe baza consimțământului
Vom cere consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție, pentru a vă trimite comunicări electronice, cum ar fi newslettere sau e-mailuri. Vom reveni cu cerințe de extindere a consimțământului, doar dacă va fi cazul în viitor, dar nu vom transfera date sau nu vom pune la dispoziția terților date fără a obține consimțământul prealabil.
10.1.2. Informațiile personale sunt prelucrate pe baza unei relații contractuale
Este necesar să procesăm informațiile personale astfel încât să putem intra în relații contractuale cu dumneavoastră.
10.1.3. Informațiile personale sunt prelucrate pe baza obligațiilor legale
În cazul în care situația o va cere, vom fi obligați să procesăm informațiile dumneavoastră personale din cauza obligațiilor legale care ne sunt obligatorii.
10.1.4. Informațiile personale sunt prelucrate pe baza unor interese legitime
Legea ne permite colectarea și folosirea informațiilor personale în cazul în care acest lucru este în mod rezonabil necesar desfășurării activității noastre legitime (atâta timp cât utilizarea lor este echitabilă și nu influențează în mod nejustificat drepturile altor persoane).
10.2. Procesarea datelor pentru atingerea scopurilor noastre organizaționale

Aspecte organizaționale ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal:
– Raportarea financiar-contabilă;
– Mesaje necomerciale, inclusiv campanii;
– Analiza, direcționarea și segmentarea bazelor de date pentru îmbunătățirea strategiei de lucru dar și pentru a îmbunătăți eficiența comunicării;
– Personalizarea, adaptarea și îmbunătățirea conținutului comunicațiilor sau a experienței de utilizare a platformei inspirel.ro;
– Administrarea aspectelor financiare în relația cu personalul;
– Siguranță în muncă, securitate IT;
– Prelucrarea datelor în scopuri istorice, științifice sau statistice;
– Procesarea cererilor de informare;
– Mesaje de mulțumire pentru comenzile efectuate;
– Menținerea unei baze de date cu membri, voluntari, dar și a unei liste de excludere din comunicare;
– Prelucrarea tranzacțiilor financiare și menținerea evidențelor financiare;
– Prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor sau a spălării banilor;
– Executarea prevederilor legale;
– Raportarea actelor ilegale.

11. Ștergerea și actualizarea datelor
În general, dacă nu este încă necesar pentru scopul pentru care au fost colectate și procesate datele dumneavoastră, le eliminăm din evidențele noastre după cel mult șase ani de la data la care au fost colectate. Cu toate acestea, vom elimina înainte de termen din înregistrările noastre informațiile dumneavoastră personale dacă nu mai sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate, dacă nu mai avem dreptul să le procesăm sau dacă vă exercitați dreptul de ștergere.
În cazul în care vă dezabonați sau ne cereți să nu vă trimitem emailuri sau alte comunicări electronice, vă vom păstra numele pe lista de excludere internă, pentru a vă asigura că nu sunteți contactat din nou.
Dacă doriți să ștergem sau să actualizăm datele dumneavoastră pe care le deținem, trimiteți o solicitare clar exprimată la adresa contact@inspirel.ro.

12. Site-uri terțe
Această politică de confidențialitate nu acoperă site-urile web externe și nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Tehnologia permite inserarea de porțiuni (frame-uri) din site-ul inspirel.ro în alte pagini.

13. Contact
Pentru orice informații sau solicitări aveți la dispoziție și un Manager de Protecția Datelor ce poate fi contactat la adresa electronică contact@inspirel.ro.

Produs adăugat la favorite
Adăugat la lista de comparări

Acest site utilizează cookie-uri.

Pe website-ul Inspirel.ro utilizăm cookie-uri în scopuri de performanță, funcționare și de marketing! Acestea sunt necesare pentru buna funcționare a website-ului, pentru a realiza dezvoltări tehnice care vor oferi o mai bună experienta de utilizare, pentru activarea caracteristicilor social media și pentru analiza de trafic. Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunea Politica de confidențialitate.